Hasící systém SAPFIR

Modul práškového hašení požárů MPH (N) a MpH (N-T) ve dvou vyhotoveních (stropový a stěnový), je určen k automatickému hašení ohnisk požárů třídy A (tuhé), B (kapalné), C (plynné), a E (elektrické spotřebiče bez výpočtu napětí hasicího prášku).

– MPH může být vybaven elektronickým systémem autonomního startu, což umožňuje jeho používání způsobem      autonomního hašení požáru
– MPH není určen na hašení objektů (hoření bez přístupu vzduchu)
– MPH je určen na hašení lokálních ohnisk požárů a také k hašení celých místností (dle plochy nebo objemu)
– MPH mohou být vyhotoveny v běžném vyhotovení s rozsahem použití od -50°C až do +50°C, ve speciálním vyhotovení od -60°C do +125°C
– Použití MPH je možné při relativní vlhkosti 90% při teplotě +25°C
– MPH je výrobek vícenásobného použití
– Hasicí prášek se vytěsní pomocí plynu, který je vytvořen generátorem studeného plynu GSP-0,65(M)

 

 

Princip  fungování  modulu je následující:
V případě převýšení prahu kontrolovaného parametru se vygeneruje aktivační signál  –  elektronickým  blokem, který kontroluje hašení požárů,  aktivačním  senzorom  (například  TPS-01) nebo  při ruční  aktivaci  manuálním způsobem.
Vnitřní plyn,  který  je  generovaný  GSP  začíná  plnit obal  MPH,  zvyšuje  objem prášku a tím zvyšuje tlak
uvnitř obalu.