Výhody systému SAPFIR

Výhody PROTENG SAPFIR MPH Díky vysoké efektivitě a lehké metodě aktivace pomocí nízkeho elektrického signálu, vysoké spolehlivosti, skvělému designu a estetické stránky výrobku a taktéž nízké ceně jsou moduly MPH široce využívané a nahrazují hasicí přístroje a standardní stacionární systémy hašení požárů.

Příčiny toho jsou následující:
– Hašení  požárů  na  otevřeném prostranství  a  v  místnostech  bez  nutnosti  náročných
    rozvodů potrubí
– Mohou hasit požáry v libovolném směru a místě (eliminují  zastíněné plochy a  zároveň
   poskytují vysokou spolehlivost hašení)
– Vysoká efektivita hašení (chráněná plocha až 80 m2, chráněný objem až 250 m3)
– Rychlá reakce modulů umožňuje hašení požárů už v prvotním stádiu vzplanutí ohně, což
    zabraňuje rozšíření ohně v rámci a mimo objekt
– Aktivace pomocí nízkého  proudu  elektrického  signálu  (start  od  120  –  150  mA  a  jako
    výsledek, jednoduchý design, vysoká spolehlivost, nízká cena a masová dostupnost)
– Dlouhodobá životnost (12  let)  bez  potřeby jakéhokoliv technického servisu
– Vysoká kvalita výroby v souladu s mezinárodními požadavky ISO 9001
– Vícenásobné  použití  (opětovné nabití  na  jakékoliv  servisní  stanici)
– Garantované dodaní libovolného množství spotřebních součástí
– Bezpečnost (moduly  se nenacházejí  pod  proudem  po celou  dobu jejich  skladovaní,  používaní  či
   servisu)
– Není  potřeba  žádné  skládaní v  případě  použití samoaktivačních modulů
– Mohou být montované na podlahy budov bez dodatečných držáků, atd.